Статии

Home » Статии » Шестте линии на хексаграмата

Шестте линии на хексаграмата

~ Ра Уру Ху


Първа линия – Изследователят

Нека разгледаме структурата на хексаграмата. Когато гледаме първата линия, първа линия е основата. Много е важно да се знае, че всички първи линии, по принцип са несигурни. Така че, ако имате първа линия в профила си или имате първа линия в някоя от хексаграмите, които сте активирали, това е аспект от вашата природа, който винаги може да бъде несигурен, освен ако не намери солидна основа.

Темата на линията е интроспекция. Тоест да се учи, да се рови в нещата, да установи дали нещо наистина е солидно или не. Това е естеството на първата линия.

Така че, когато имате работа с първа линия в профила, например някой, който е 1/ 3, някой, който има Личност Слънце/ Земя в първа линия и Дизайн Слънце/ Земя в трета линия, когато вие разглеждате естеството на неговата Личност – помнете, личността е това, което мислим, че сме – и тогава знаем, че той е загрижен в своята Личност, да намери основите на нещата, да открие какво е сигурно, за да може да се чувства комфортно и стабилно, и да може да бъде продуктивен.

Най-важното нещо, за това да бъдеш първа линия е, че само когато имаш солидна основа, тогава можеш да продължиш напред.

Втора линия – Отшелникът

Втората линия е различна. Това е двоична; тя е полярност, ако щете, спрямо първа линия.

Там, където първата линия изучава и трябва да намери основа, втората линия е естествена. Тя е естествена в смисъл, че има присъщи дарби, които могат да бъдат призовани. Това е едно от най-важните неща, които трябва да разберете за втората линия.

Повечето хора свързват втората линия със срамежливостта, например 59-та хексаграма, втора линия. Но едно от нещата, които трябва да бъдат разбрани за всички втори линии е, че те обичат да бъдат оставени сами. И че единственото нещо, което наистина ще ги промени, е моментът, в който бъдат призовани. Втората линия е линия на проекция. И проекцията е, че отвън някой гледа вътре и вижда нещо.

Структурата на хексаграмата може да се разглежда като къща с два етажа. Тоест, основният етаж, нивото на улицата и един етаж по-горе. Когато гледате втора линия, втора линия са прозорците, да кажем, на основния етаж на първото ниво. И едно от нещата, ако сте втора линия, е когато се  разхождате в това пространство с включени лампи и отворени прозорци, а навън има парад, всички, които минават ще ви видят. Където и да имате втора линия в Дизайна или Личността, хората винаги виждат във вас това, в което се крие вашият потенциал и винаги се опитват да го призоват. Така че всеки път, когато видите втора линия, осъзнайте, че вторите линии чакат повика, независимо дали e за любов, за кариера или духовност.

Трета линия – Мъченикът

Третата линия е завършването на процеса на долната триграма. Третата линия, тъй като е завършване, е и стъпка към следващата триграма, затова е нестабилна. Тоест, има голям мутационен потенциал.

Трета линия е линия на опити и грешки. В момента, в който видите трета линия трябва да осъзнаете, че вашата роля в този живот, вашето движение в живота, е за откритие чрез проба-грешка. Това означава, че сте тук, за да откриете какво не работи и в крайна сметка може да се почувствате много некомфортно, ако не разбирате капацитета си.

Темата на третата линия е адаптация. Това е способността в нас, да се справяме с обстоятелствата, които произлизат от всяка ситуация. Третата линия е дълбоко надарена със своята устойчивост да се справя с нещата. Нещата винаги се блъскат в трета линия. Ако имате трета линия в профила си, нещата могат да се блъскат във вас, случват се инциденти. Трябва да разберете, че най-голямата трудност за човешкият дух е начина, по който в живота се отнасят към трета линия. Знаете, ние наказваме грешките.

И все пак, третата линия е тук, за да разбере какво не е наред с нещата. Тя е тук, за да открие какво не работи. Толкова често това изглежда като грешка. Тя влиза във връзка и връзката се проваля, и трета линия открива, че това е голямо нещо, този провал. В същото време, хем се самообвинява, хем я сочат с пръст, че е направила грешното нещо и така нататък, и така нататък. Цялата работа, в това да бъдеш същество от трета линия е разбирането, че животът е процес на проба и грешка и ти си тук да откриеш какво наистина работи, и че си тук, за да кажеш на всички какво не работи, защото това е твоят дар.

Четвърта линия – Опортюнистът

Когато придвижим към горната триграма, ние преминаваме от по-ниската, която е себепогълната, към горната триграма, която има много повече трансперсонални качества. Сега, четвъртата линия е линия на братството и сестринството. Става дума за капацитета, да можеш да екстернализираш, но да можеш да екстернализираш в затворен кръг.

Четвъртата линия е линията на възможността. Да бъдеш опортюнист е естествено за четвъртата линия. И възможността се крие в неговия кръг на взаимоотношения. Колкото повече хора познава, толкова повече възможности са налични за човек от четвърта линия.

Не само това, но когато има какво да каже, има способността да влияе на тези, които познава. Четвъртата линия никога не трябва да обича непознат. Никога не трябва да зарязва любовник, докато не си намери друг. Никога да не напуска работа, докато не си намери друга. Винаги трябва да чака тази възможност. Но истинският дар на същество от четвъртата линия е способността му да влияе на тези, които познава. Най-лошото нещо за човек от четвърта линия е да се опитва да повлияе на или да се опитва да има връзка с непознат.

Четвъртата линия е основата на горната триграма. Тя е в хармония с първата линия. Една от най-важните задачи на четвъртата линия е, че тя поставя основата на това как се разбираме с другите. Докато първите три линии са загрижени за това, което се случва с тях и тяхното откритие в техния опит, горната триграма е загрижена да достигне по мрежата и да се срещне с някой друг. Горната триграма е по-наясно с другите. Четвъртата линия не иска да изучава каква е основата, това е работа на първа линия. Тя иска да може да предостави основата и да я предаде на някой друг.

Пета линия – Еретикът

Когато стигнем до петата линия, стигаме до екзалтиралата линия на проекция в Дизайна и в същото време линия, която страда от това.

Петите линии носят в себе си много мощна проекция в начина, по който другите ги възприемат. От петата линия се очаква да може да доведе до изпълнение даден процес. Това е качеството в линията, която наричаме универсализация.

И все пак, трудността на пета линия е прозорецът на втория етаж- не може лесно да погледнете и да видите какво наистина има там. Можете само да проектирате. Можете само да гадаете. Можете да си помислите, че e едно; можете да си помислите, че е друго. Но не можете наистина да знаете.

Петата линия има предимството, че може да въздейства на другите, защото е отворена към възможността, която може да постигне. Но ако не го направи, тогава бива наказвана. Тоест репутацията ѝ ще е наказана. Ключът към това да бъдеш пета линия, ключът към петата линия във вашия профил или пета линия в която и да е от хексаграмите, които имате активни, е прилагането на това на практика. Моментът, в който петицата се занимава с практическото, е моментът, в който може да задоволи проекцията. И като удовлетвори проекцията, получава наградите.

Шеста линия – Ролевият модел

Накрая стигаме до шестата линия. Шестата линия е най-сложната в нашето време, защото е тема, която е под натиск на мутации.

Живеем в свят, в който новата продължителност на живота е разделена на три етапа. И тази продължителност на живота се преживява много дълбоко от хората с шеста линия в профила. Всичко свързано с това, да бъдеш същество от шеста линия, е в разбирането, че твоята роля в този живот в крайна сметка, е да бъдеш пример за другите. Това е линия на преход. И това е преход на преминаване през процес на наблюдаващ наблюдател към това, просто да бъдеш коректен.

С появата на това знание в наши дни, способността да сме в състояние да предоставим на съществата от шеста линия, разбиране за техния дизайн, е възможност за един изцяло нов процес за всички ни.

Виждате ли, много неща се промениха през 1780-та година, когато от седемцентрово същество станахме деветцентрово. Но най-важното, което се промени, беше трансформацията на процеса на шеста линия. Човекът от шеста линия ще премине през Сатурновя си цикъл (период от живота, приблизително на 28-29 годишна възраст), който е процес на проба-грешка. Моментът, в който ще получи опит в света.

Когато стигне до края на Сатурновия си цикъл, ще стане по-отдалечен и дистанциран. От оптимист ще премине към песимист, от ангажиран – към дистанциран. И в своята отделеност ще развие способността да разпознава, на какво има нужда да научи останалите и в този смисъл ще стане източник за насоки на другите.

Шестата линия олицетворява качествата на лидерство и доверие. Но моментът, в който конфигурацията се промени, е моментът, в който и шеста линия се променя. Защото тя вече не може просто да продължава със своята дистанционна методология, остарявайки и изстивайки, достигайки точка на лицемерие.

Ако наистина искате да разберете начина, по който шестата линия е действала през по-голямата част от нашата човешка история, всичко което трябва да направите, е да погледнете 10-та хексаграма в шеста линия и да прочетете екзалтацията и падението ѝ – две основни фази на това, което е шеста линия. И когато шестата линия, в своята отдалеченост, достигне точката на Хирон (между 50 и 51 годишна възраст), тя трябва да слезе от покрива.

С други думи, трябва да се завърне в света. Не просто като някой, който може да ръководи и да казва на другите какво да правят, а като някой, който сам е въплъщение на коректността.

Така че, ако носите шеста линия в профила си, това е много важно за вас. Тази последна фаза, фазата след Хирон, е истинският разцвет на нашия вид, в нашето време, с нашия дизайн. Едва когато достигнем до тази точка, можем да започнем, чрез синтеза на нашия жизнен процес, наистина да разцъфваме в митология.

В цялата моя работа, винаги напомням на хората, че момента, в който надхвърлят характеристиките на своя дизайн, момента, в който облекат костюма на своя профил и въплътят ролята си, те ще бъдат погълнати от своята митология. И от това ще се възползват всички, които имат някакъв контакт с тях. Те самите ще могат да оценят красотата на това, което е да бъдем тук във форма, капитулирала пред нашата липса на избор.

Източник: https://www.jovianarchive.com/Stories/4/The_Six_Lines_of_the_Hexagram


Снимка на автора

За автора

Рубриката на Марина - Марина е въплъщението на Манифестиращ генератор – бърза като стрела, на ден отмята по 1001 задачи, твори красоти и въвлича хората в своя шарен и различен свят. Експериментира с Хюман дизайн повече от година и дори за този кратък период, има впечатляващи резултати. С усет към красивото, ще ви покаже системата от един по-нестандартен ъгъл и с преводните си статии ще ви потопи в необятния космос на Хюман дизайн.