Статии

Home » Статии » Планетите в Хюман Дизайн

Планетите в Хюман Дизайн


Планетарното влияние е една от основните концепции в Хюман дизайн. Всяко небесно тяло в момента на нашето раждане, оставя определен отпечатък върху нашия Бодиграф и като следствие, върху нашата Личност.


Планетите в Хюман Дизайн имат доста силно влияние върху нас. Те до голяма степен определят нашите желания, черти на характера и целите, които си поставяме. Чрез подредбата им в Бодиграфа можете да определите всички основни аспекти на живота. За да разберете каква роля играе тази или онази планета в  живота ви, трябва внимателно да проучите нейното значение. Това е важно не само от гледна точка на формирането на Личността, но и от гледна точка на предстоящите събития, които също са силно повлияни от планетите.

Планетите от лявата страна на графиката, които са ЧЕРВЕНИ, са вашите несъзнателни планети.

Това означава, че те са неща за вас, които другите хора може да знаят, защото са част от вашата личност, но вие може да не осъзнавате за себе си.

Планетите от дясната страна на графиката, които са ЧЕРНИ, са вашите съзнателни планети.

Вероятно са неща, които знаете или осъзнавате за себе си.
По принцип всяка планета има различно влияние върху живота ви и как сте предназначени да го изживеете.

Слънцето: товa, което трябва да дадете на света

Слънцето е Ян и е най-изразителният аспект на вашата личност. Това е, което даваш на света. Това ще бъде първото впечатление, което другите имат за вас.

Слънцето е огромна енергийна сила, ядрото, основата на изначалната човешка природа. Именно тази планета е отговорна за нашата основна цел, себеизразяване и показва основната тема на нашето въплъщение.

70 процента от неутрино, които ни програмират и преминават през нашата планета, се предават от Слънцето. От дневната светлина зависи и нашето съзнателно и несъзнавано, това, което минава през човека и е заземено в него.

Слънцето и Земята: как се вписват заедно

Когато правите подробен анализ на картата в Хюман Дизайн, е невъзможно да разглеждаме Слънцето и Земята поотделно. Те са много тясно свързани. Докато Слънцето е отговорно за нашето вътрешно „аз” и основната цел, дадена ни отгоре, Земята е отговорна за това как ние реализираме тази цел в живота, намирайки се в конкретно осезаемо земно въплъщение. Тези две планети са напълно неразделни, те са основата на концепцията за Ин и Ян във всеки човек. Слънцето е Ян, а Земята е Ин. Това е демонстрация на вътрешно взаимодействие и конфронтация между светлина и тъмнина, добро и зло, енергия и материя. Слънцето на личността е нашата способност да хвърляме вътрешна светлина навън.

Слънцето и Земята директно показват генетичното наследство на всеки човек. Земята показва генетиката от Майката, а Слънцето идентифицира генетичното наследство на Бащата. Всеки от нас е следващото звено в непрекъснатата генетична верига по бащината линия. От теб до баща ти и майка ти, по-далеч от тях и така нататък до безкрайност. Вие сте върхът на тази пирамида и абсолютно всички предци по бащина линия се намират под вас. Вие, на самия връх, можете да проявите всички аспекти на това генетично поле.

Потокът от неутрино, който идва от Слънцето, сякаш се филтрира през телата ни и е заземен в тях. И ние превръщаме слънчевата енергия в земна енергия. Така във всеки живот се проявява взаимодействието между материя и енергия, материално и духовно, съзнателно и подсъзнателно. Колкото по-силна и по-стабилна е вътрешната земна опора, толкова по-ярка ще бъде светлината, идваща отвътре и насочена към външния свят. Това е нещо като фотосинтеза, по време на която растенията преобразуват слънчевата енергия в химическа енергия, за да поддържат жизнената си активност.

При дешифрирането на човешкия дизайн Земята най-често се разглежда като равновесие или баланс. Това са качествата, на които трябва да разчитаме в земните въпроси. Колкото по-добре проявявате качествата на портала, зареден с енергията на Земята, толкова по-лесно ви е да издържите на всяка трудна ситуация и да се справите с всякакви препятствия, които възникват по пътя ви. Само благодарение на Земята ние придобиваме способността да съществуваме в този свят и да разбираме формите на земния живот.

Луната е мотивираща сила

Луната е движещата сила на нашето подсъзнание. Тя е отговорна за действията, които извършваме буквално на нивото на нашето тяло. Без него нямаше да има живот на Земята, с който сме свикнали, еволюцията би тръгнала по различен път.

70 процента от потока на неутрино идва от Слънцето, но посоката на този поток се определя от Луната. Архетипът на Луната е възрастна дъщеря, именно тя дава възможност на Земята да изпълни предназначението си, за което от своя страна отговаря Слънцето.

С други думи, Луната е отражение на вътрешния свят на човек, проектиран върху обикновения земен живот.

Северен възел: темата на живота ви на възраст 40+

Строго погледнато, възлите не са пряко свързани с планетите. Те обаче играят важна роля в дизайна на човека. Северният лунен възел е един вид индикатор за посоката към бъдещето, вътрешен навигатор на човек.

Ако разгледаме Северния лунен възел от възрастова гледна точка, тогава този период започва на около 40 години. Именно на тази възраст настъпват кардинални промени в живота на всеки човек. Как се изразяват? На първо място, във факта, че спираме да вземаме от живота това, което той ни дава, и започваме да даваме. Споделяме придобитите знания, опит, тайни с другите, мъдрост. И в идеалния случай правим това, докато умрем. На този етап човек пуска всичко, което вече не работи. Той взема със себе си в бъдещето само ефективни тактики и стратегии, които може да прилага през целия си по-късен живот. Местоположението на северния възел на картата на дизайна говори за това как точно можем да реализираме уменията и опита, придобити през целия живот.

Изобщо няма значение в какъв възрастов цикъл се намирате сега. Възлите са предназначени да активират определени портали, които се намират там.

Южен възел: темата на живота ви на възраст 0-39

Южният възел е вътрешната геометрия, отговорна за процеса на движение на живота. Този възел може да се нарече прозорец, който позволява програмиране от неутриното поле. Когато някоя от планетите се свърже с възел, цялото програмиране, заложено от звездите, се изтрива. Цикълът му е 18,6 години.

Южният възел описва етапите на нашето развитие и съзряване, олицетворява нашата незрялост, докато достигнем опозицията на Уран. Преходът от Южен възел към Северен е качествен скок от юношеството към зрелостта. Етапът на зрялост започва на възраст от 38 до 43 години. Именно през този период започваме да живеем по нов начин. Преместването към Северния възел означава, че оставяме в миналото всичко, което вече не работи, и навлизаме в нов, по-съзнателен етап. Сега порталите на Северния възел поемат доминиращи функции и можем да спрем да вземаме от живота това, което той ни е давал преди, и да започнем да споделяме опита си с другите.

Меркурий: това, за което сте тук да преподавате и споделяте

Основният индикатор за комуникация е Меркурий. Той напълно отразява нашата общителност, способност да общуваме и да се разбираме с други хора, дарява ни със способността да мислим, разсъждаваме, мислим, прави ни индивидуални.

Меркурий е най-близо до всички други планети до Слънцето. Цикълът му е 89 дни, той пряко влияе върху формирането на плода в началото на бременността и подготвя душата и тялото за раждане. Тази роля на Меркурий се нарича образуване на кристала на личността. Тази планета може спокойно да се нарече Слънчев филтър. Той предава през себе си цялата информация от Слънцето, която участва в програмирането на нашата Личност.

Ако си припомним митологията, тогава Меркурий се появява пред нас като по-големия брат на Слънцето. В системата на Хюман дизайна Меркурий взема активно участие във формирането на кристала на личността още преди нашето раждане.

Всичко, което искаме да кажем, да обсъдим, да изразим нашата гледна точка – стои плътно в нас. И тъй като сме социални същества, комуникативните умения са просто необходими за нас. Ето защо е много важно да се научите как правилно да изразявате темите на Портала на Меркурий.

Венера: вашата ценностна система

Венера е олицетворение на женската енергия. В древноримската и гръцката митология хората се страхували от тази неукротима женска сила и затова въплъщавали образа на Венера като богинята на любовта и страстта. Въпреки че всъщност истинската роля на Венера е по-значима. Древните маи започват жертвоприношения едва когато Венера се появява на небето. Възприятието им за планетата е поразително различно от древноримското.

В бодиграфа Венера не носи естетическо или любовно значение, а олицетворява морални ценности и етика. Тя разделя границите в нашето подсъзнание между добро и лошо. Какво точно мотивира човек да показва положителни или отрицателни емоции, какви морални ценности са основни в ежедневието.

Ако разглеждаме Венера в двойка с Марс, тогава нейната красота, любов, творческа природа – това е само едната страна, която сме свикнали да разглеждаме. Но има и друго. В тандем с Марс Венера действа като бунтовник. Тя не подкрепя традиционните възгледи, но е напълно настроена да утвърждава женската сила.

Въпреки огромната сила на порталите, които са под влиянието на Венера, именно това място е много уязвимо във вашия Бодиграф.

Марс: вашата възможност за растеж

Марс показва проява на незряла сила. Тоест как ще се прояви човек в ситуации, които не са стандартни за него, като конфликти, кавги, стрес. Това са неконтролируеми емоции по време на прилив на адреналин. Марс може да се сравни с тийнейджър, който в момента е привързано и приветливо момче, а минута по-късно – жесток тиранин. Енергията му е мощна и силна, склонна към разрушаване, но напълно незряла.

Този факт не може да се характеризира като положителен или отрицателен – той просто е такъв. Не всеки човек е готов да признае моралната си незрялост. За това най-малкото е необходимо да отхвърлите необузданите емоции и младежкия максимализъм.

Юпитер: мястото, на което ще бъдете възнаградени

Вътре в Юпитер протичат безкрайни реакции, които отделят потоци от специална енергия, необходима на човешкото съзнание – Юпитер контролира процесите на въплъщение, протичащи на Земята.

Влиянието на Юпитер е най-силно след Слънцето. Тази планета защитава Земята от различни извънземни тела, например от астероиди или комети. Ето защо в митологията Юпитер винаги е бил смятан за Защитник на Земята.

Юпитер се различава от Венера по това, че носи не морални абстракции, а законите на вътрешната сила. Реализирането на порталите, фиксирани от Юпитер, означава хармония и успех в бъдещето на човек.

Щом законът бъде нарушен, следва наказание. В какъв период от живота, в каква област и по какъв начин човек ще бъде наказан, ще определи Сатурн.

Сатурн: вашето предизвикателство

Сатурн често предизвиква у нас негативни емоции, свързани с болести, лишения, смърт и т.н. В Хюман дизайна тази планета изглежда доста благородна, поради своята честност и праведност. Това е единствената планета, която не мами, а насочва само към истината, издигната до абсолюта. Сатурн играе ролята на върховен съдия, който назначава справедливо наказание за неспазване на законите. Можем да кажем, че човек се обучава чрез наказание. Колкото повече човек се отдръпва от своя Закон за развитие (портала на Юпитер), толкова по-силни, в негативен смисъл, ще се проявят аспектите на Дизайна и Личността, определени от Сатурн.

Позицията на Сатурн в бодиграфа на Дизайна показва къде, кога и как ще бъдете наказани. Именно тук ще срещнете съпротива поради страдание, болести и тежки препятствия. Ако обаче не нарушите закона си, тогава Сатурн ще ви остави на мира. Това ще бъде справедливата му награда.

Уран: катализатор за дълбок преход и еволюция

Уран показва творческите аспекти на човешката душа, в какво е талантлив, какви черти има в общуването и мисленето. Порталите, които Уран идентифицира, показват аспекти, които подобряват бъдещето на индивида. Позицията на Уран в бодиграфа носи драматични промени във всеки смисъл. Благодарение на Уран можете да определите какви характеристики на мирогледа и тънкостите в поведението могат да забележат другите. Самият човек добре осъзнава наличието на всички тези качества в себе си.

В центъра на Хюман дизайна е Уран. Именно тази планета е най-близо до нашата природа. Уран е открит през 1781 г., след което качеството на живот на нашата планета започва бързо да се подобрява. От тази година преминахме към 84-годишен цикъл, който значително се различава от 29-годишния цикъл, който е бил по-рано.

Уран определя темите за хаоса и реда. За да получи вдъхновение, Уран търси хаос, привличането към който ще бъде видимо през първата половина на цикъла. А във втория – ред и мир трябва да царуват.

Нептун: вашето духовно пътуване

Нептун е възможност за развитие на интуиция в определени портали. Той посочва онези места, където присъства мистицизъм, духовност, както и места, където нашето съзнание се отдава на илюзии, мечти и сънища.

Нептун може да се сравни с кутията на Пандора, ако се задълбочите в тези мистични събития, тогава една илюзия ще бъде последвана от друга. Има голяма вероятност да се изгубите във виртуалния свят на мечтите и сънищата.

Най-доброто нещо, което можете да направите, след като определите точно къде е Нептун, е просто да минете и да не фокусирате вниманието си върху него. Въпреки че Нептун предоставя чудесна възможност да се оттеглите в себе си и да се потопите в магически свят, който е предназначен само за вас. Основното нещо е да се научите как да поддържате баланс между реалността и измисления свят.

Плутон: обновяване и прераждане

Плутон е планета, която преминава през своя цикъл за повече от 250 години. Той може да остане във всеки портал до 7 години, така че влиянието му върху Дизайна и Личността на човек е много голямо.

Плутон винаги представлява само истината. Той винаги ви казва истината, добра или лоша. Местоположението на Плутон в Бодиграфа показва къде е Истината. През целия си живот човекът ще изследва тази Истина.

Тъмната страна на Плутон показва, че всеки от нас трябва да се потопи в собствената си тъмнина, за да види вътрешната си Светлина. Мястото, където се намира Плутон във вашата карта, е много тъмната страна на подсъзнанието, с която ще трябва да се сблъскате в един от периодите от живота си.

Източник: https://humdes.info/en/planets-in-human-design/


Снимка на автора

За автора

Рубриката на Марина. Марина е въплъщението на Манифестиращ генератор – бърза като стрела, на ден отмята по 1001 задачи, твори красоти и въвлича хората в своя шарен и различен свят. Експериментира с Хюман дизайн повече от година и дори за този кратък период, има впечатляващи резултати. С усет към красивото, ще ви покаже системата от един по-нестандартен ъгъл и с преводните си статии ще ви потопи в необятния космос на Хюман дизайн.