Статии

Home » Статии » Как да се довериш на живота?

Как да се довериш на живота?

Всяко нещо, което ти помага да направиш Дизайна на човека част от твоето съзнание, е добре дошло. Помага ти да се трансформираш

Избрани цитати от Хюман дизайн преподаватели


„Само нека сме будни за това, което се случва… във всеки един момент от живота ни, какъвто и да е случая, ние не знаем какво ще изберем, какъв ще бъде следващия ни избор. Нашият личен Авторитет, обаче, винаги знае вместо нас.

Важното е да осъзнаваме, че дали това или онова ще бъде част от нашия път – ние фактически нямаме избор. И не сме отговорни, защото когато сме изравнени вибрационно, нашето решение ни се поднася, то идва готово, не го избираме в прекия смисъл на думата… Ние оставаме невинни в това.

Когато започваш да разбираш какво е Дизайна на човека, разбираш, че изборът ти се прави на някакво друго ниво и то когато му дойде времето, пак в собственото ти тяло, но умът не участва в процеса… все едно някой друг избира вместо тебе, нещо друго от това, което ти си мислиш, че си. То е твоята цялостност като частица от целостта на Вселената.

В тази връзка, когато живеем Дизайна си – ние не знаем предварително какво ще направим след малко, защото ситуацията идва с решението и не умът ни, не мнението ни и не възгледите ни определят какво ще е то.

Умът ни иска да сме щастливи и има много идеи и мнения какво е това щастие… добре е да сме наясно, повечето от тях са хомогенизирани. Дизайнът и животът, обаче, показват друго – ти не си роден тук, за да си щастлив по един хомогенизиран начин, тук си, за да виждаш, за да чувстваш, да обогатиш съзнанието си и съзнателно да се радваш, от това че си жив, каквото и да дойде, защото ние живеем в дуалистичен свят.

Може да е красота и надежда, но може и да е разболяване, тъга, скръб или гняв, може да са и машинациите на собственото ти лъжливо Аз… Прегърни го, каквото и да е. Виж го. Кажи му – ДА. И бъди внимателен за това, което чувстваш, за усещанията си. Това е да си жив, да си човек, а не някаква свръх човешка същност.

Дизайнът на човека е тук, за да се събудим за своя живот, за това, че сме родени той да е уникален.
Да приемем това, което е, каквото и да е. Това е много далеч от фаталистичното безсилно, пасивно приемане.

То е да си във възторг да наблюдаваш киното на своя живот. Да се движиш заедно с живота.
И очакванията ти, много вероятно, няма да се сбъднат. Когато наистина обичаш себе си, това е напълно ок. Ти си част, движеща се с цялото. С любовта.

Остава да сме любопитни да видим. Да не се намесваме с ума си, да не манипулираме и да не се саботираме сами.
Когато започнем да виждаме, стигаме до едно състояние на вечно удивление – жив съм!

И каква ще е следващата ти крачка – не знаеш, нито за след малко, нито за утре. Доверяваш се на Живота.
Защото Вселената е такова място. Животът е твоят водач. Именно от силата на живота произлиза и твоят Авторитет. Той ти дава решението, усещаш го вътре в теб.

Дизайнът на човека ти помага, като ти дава Стратегията, която да те срещне с Авторитета ти и ти показва какво от това цялото си именно ти, тук в тази инкарнация, в този ти живот. Показва ти ограниченията, които са ти наложени – твоето тяло.

Както казва Ра, създателят на Системата Дизайн на човека – „Ти си съзнание, влязло в човешка форма“. Така е.
Грижи се за формата си. Просто бъди. Наблюдавай.
И не забравяй, ти не си това, което си мислиш, че си.
Това е от основата на познанието Дизайн на човека.