Надя Петкова

← Назад към Ментори

Здравейте приятели, познати и непознати!

Казвам се Надя. Родена съм в портала на Събирача – Събиране заедно (45), на линията на лидерството (5). Темата на Слънцето ми е тема, която се разгръща с живота ми. Това е тема, която се проявява с натрупването на опит и осъзнатост, а именно да събера хора около себе си със сходни интереси, фокус и център. Основата на темата е образование. Тук съм, за да събера хората и да ги водя чрез образование, по практичен начин, към това да бъдат лидери на себе си.Моят закон (Юпитер) изисква от мен да споделя личния си прогрес, да направя индивидуален принос и да служа на груповите цели. Изисква прогресът ми да бъде в полза на колективното. Тук съм да предам посланието.

Пътешествието ми в Хюман Дизайн системата започна преди почти 10 години. Започна като хоби, а завърши като сертифициран анализатор в системата. Никога не съм възнамерявала да се занимавам професионално със знанията си, а ето че темата на Слънцето ми ме догони. Винаги съм казвала, че когато живееш коректно спрямо устройството си предназначението ти започва да се разгръща. И днес го потвърждавам чрез себе си.

И ето ме, тук пред вас готова да споделя опита от всичките тези 10 години.

Това, което може да очаквате от мен е споделеност на моя опит по практичен начин. Като преживелищен човек това, което ще споделям, е част от моя път, от моето лично израстване, моята осъзнатост. Надявам се да ви бъде полезно. Ще се радвам, ако мога да ви въздействам. Ще се радвам да запаля искрата у вас, за да заживеете живот, подписан със собствения ви подпис!
Благодаря ви, че сте тук с мен!

Индивидуален анализ – За мен това е най-същностният и важен анализ от всички останали. В него ще ви отведа на пътешествие на себеоткриване, запознавайки ви с всички същностно важни и опорни точки в дизайна ви. Ще ви запозная с вашата уникална енергия, вашата вътрешна мъдрост и истинската ви природа. Ще научите как да бъдете свой собствен Авторитет и как да взимате решения за себе си. Ще разгледаме местата, на които се губите и местата, на които блестите. Ще научите как да наливате масло в собствения си огън, вместо в чуждия. 

Този анализ е като трамплин в живота, който може да ви поведе в посока на откривателство и любов – откривателството, на това какво всъщност представлявате и любовта, която сте тук да изпитвате към себе си.
Продължителност около два часа, цена – 180лв.

Партньорски анализ – Партньорският анализ при мен изисква индивидуален анализ на двамата партньора, както и време в експеримента.

Този анализ разкрива механиката на взаимодействие в партньорството. В него ще ви запозная с това, как двама души се събират по уникален и много специфичен начин, за да създадат своя собствена версия на връзката. Ще разгледаме специфичните области на привличане, местата, на които сте тук да учите от партньора си и местата, на които трябва да предадете властта си на другия – къде е вашата сила и къде неговата. Този анализ не е терапия, но може да поведе взаимоотношенията ви в посока на разбирателство, взаимно уважение и способността да се прегърнете различни, но в една обща кауза.

Продължителност около два часа, цена 300лв. 

Анализ на Инкарнационен кръст – Този анализ изисква индивидуален анализ при мен и време в експеримента. 

По време на сесията ще ви разкрия приказката на живота ви и ще ви запозная с вашето предназначение в света.

Продължителност около два часа, цена 200лв.

Анализ на житейски цикли – Уранова опозиция и Хиронов възврат. 

Анализът на житейски цикли показва „времето“ през определените периоди в живота ви. Ще разгледаме обуславящите елементи, идващи от планетарните транзити, които се представят като теми в основните цикли от живота ви. Ще се запознаете с костюмът, който трябва да облечете и уроците, чрез които ще израснете.

Изискване за този вид анализи е индивидуален анализ и експериментиране в продължение на няколко години. 

Продължителност около два часа, цена 350лв.

Интегриране и коучинг на Хюман Дизайн

Сесия за насочване и подкрепа в процеса на деобуславяне и привеждане в съответствие с истинската ви същност чрез Хюман Дизайн. Тези сесии се предлагат за допълнителна подкрепа, след като имате индивидуален Хюман Дизайн анализ при мен.

Надя е Манифестор 5/1

Връзка с ментора