Милена Бокова

← Назад към Ментори

Готови ли сте да се впуснете в приключението да откривате себе си, дълбоките си несъзнателни мотиви и причини за това, което сте? Готови ли сте да работите върху себе си и да променяте живота си към по-добро? То тогава пространството на Милена е точно за вас.

Тя е тук да ви подкрепи по този път с всичко, което знае и да ви окуражи да правите смели крачки, да опитвате нови неща и да опознавате себе си пълноценно, и в дълбочина.

Подходът ѝ на работа е холистичен. Разглежда човека като система от физическо тяло и множество фини тела. Като съвкупност от съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Като едно цяло с обкръжаващата го среда. Такива са методите и практиките, които използва – Хюман дизайн, Медитативна регресия, Дихателни упражнения, Пречистване на телата, Ген ключове, Васту, Тотална биология и други.

Готови ли сте да поемете нова посока на повече осъзнаване и грижа за себе си? Свържете се с нея, за да насочите заедно проницателен поглед към вашата цялост и безкрайния ви потенциал за здраве и благоденствие.

Основен Хюман дизайн анализ – Тип, Стратегия за взимане на решения, Личен авторитет, Дефиниция, Профил – това е най-горният слой и най-важният – това е базата за навлизане в експеримента с Дизайна на човека. Цена 150 лв.

Надграждащ Хюман дизайн анализ – 9-те центъра – подробно разглеждане на дефинирани и недефинирани центрове в Бодиграфа, и как умът ни се опитва да ни контролира в тях, чрез Не-Себето. Цена 120 лв.

Надграждащ Хюман дизайн анализ – Вериги, Канали, Портали – тук навлизаме в дълбочина и започват да изпъкват по-дълбоките ни индивидуални черти и проявления. Цена 120 лв.

Пакет Основен Хюман дизайн анализ + 9-те центъра + Вериги, Канали, Портали – Цена 360 лв.

Детски Хюман дизайн анализ – Тип, Стратегия и Авторитет, Дефиниция, Профил; силни и слаби страни отразени в 9-те центъра; жизнена сила, проявена в каналите; хранене; начин на работа на ума и учене; подходяща среда за живеене – всичко това отнесено към конкретната възраст на детето. Препоръчително е да се направи колкото се може по-скоро след раждането. Цена 120 лв.

Хюман Дизайн хранене и здраве – разчитане на индивидуалните дадености по отношение на хранене, здраве и подходяща среда за живеене с акцент върху уязвимите ни места в тялото и начини, чрез които да ги усилим. Цена 300 лв.

Хюман Дизайн потенциал за бизнес – индивидуалните дадености по отношение на работа, бизнес, кариера. Цена 200 лв.

Хюман Дизайн потенциал за взаимоотношения – индивидуалните дадености на всеки човек по отношение на любов, семейство, грижа – какво можем да дадем на другия и от какво имаме нужда ние самите във връзката. Цена 150 лв.

Хюман дизайн партньорска синастрия – разглеждане картите на двама души – кои са хармоничните им аспекти и къде трябва да внимават за предизвикателства във взаимоотношенията си. Цена 300 лв.

Хюман дизайн синастрия за бизнес – разглеждане потенциала на двама души за бизнес партньорство – кои са хармоничните им аспекти и къде трябва да внимават за предизвикателства. Цена 350 лв.

Бардо анализ – това е нашето ръководство за смъртта, което ни показва уникалния процес на умиране при всеки човек, който е правилен за него и позволява успешно преминаване от този живот. Практическият аспект на това знание ни позволява да помогнем на онези, които умират и да видим техния път отвъд прехода. Цена 120 лв.

Сакрална сесия – специално за Генератори и Манифестиращи генератори, вече навлезли в Хюман Дизайн – сесия със задаване на въпроси за усещане на Сакралния отклик и изясняване на важни за вас въпроси. Цена 30 лв/половин час.

Хюман Дизайн прочит – разчитане на индивидуалната карта и синтез на елементите – Архетипи, Планети, Линии, Центрове, Канали, Портали, заобикаляща среда. Цена 300 лв.

Годишен Слънчев възврат – поглед към актуалните теми и предизвикателства за предстоящата година (препоръчително е да се направи поне 3 месеца преди рождения ден). Цена 150 лв.

Анализ на цикъла след Сатурновия възврат (настъпва между 28 и 31 годишна възраст) – поглед към предизвикателствата пред съзряването – как човек се интегрира в живота на възрастен –  (препоръчително е да се направи поне година след възврата). Цена 190 лв.

Анализ на цикъла след Урановата опозиция (настъпва между 42 и 44 годишна възраст) – кризата на средната възраст – как разкриваме себе си и откриваме посоката и ролята си в живота –  (препоръчително е да се направи преди опозицията). Цена 190 лв.

Анализ на цикъла след Хироновия възврат (настъпва между 49 и 51 годишна възраст) – разцвет на потенциала на човека и трасформиране на съзнанието му, ако живее като себе си (препоръчително е да се направи преди възврата). Цена 190 лв.

Анализ на Инкарнационния кръст – поглед към предназначението на човека – най-големия потенциал, който е тук да реализира (препоръчително е да се направи след поне 3,5 години експериментиране с дизайна). Цена 220 лв.

Свободен разговор по теми, вълнуващи клиента – сесията е предназначена за хора, които са навлезли в дизайна и имат конкретни казуси за разрешаване – разглежда се целият Бодиграф,  обясняват се причините за предизвикателствата и се дават насоки за решаването им. Цена 150 лв/час.

* Първа стъпка и задължително условие за изготвянето на следващите анализи е Основният Хюман дизайн анализ или изкаран семинар Заживей Дизайна си!

Индивидуалните сесии се провеждат он-лайн или на живо, на български, английски или руски език. Продължителността на различните сесии е между 1 и 3 часа.

Милена Бокова е Прожектор 3/5

Връзка с ментора