Елеонора Дервенска / Нора

← Назад към Ментори

Изцяло ангажирана да взаимодейства, чрез силните страни, спрямо конкретната среда и там, където може да се обогатява. Нора е напълно отдадена на необятното познание за човешкото същество Human Design и множество производни или синтезирани в него системи от знания, като И Дзин, Ген Ключове, Бан Ту, Кабала, Митологична Астрология, Поведенческа генетика, Епигенетика, Неврология, Биохимия, Квантова физика, най-вече Когнитивна и Трнасперсонална психология. Това я екипира с едно фундаментално разбиране за структурата и механиката на живота.

Преди да се срещне със системата Хюман дизайн, Елеонора завършва Комуникации и Психология, след което се отдава на изучаване на човешките организации и психологията на организационното същество. С магистърска степен по Бизнес Администрация, специалност Мениджмънт и Лидерство, работи практически в множество образователни и младежки проекти, преподава повече от седем години Управление на Творческите процеси в бизнеса към департамент за Пространствен и Продуктов дизайн на Нов Български Университет. Същевременно, практикувайки управление на проекти в сферата на творческите концепции, изкуството, дизайна и комуникациите, се поставя в среда за изследване в дълбочина на връзките между хората. Изследва как информацията и енергията непрекъснато се предават на съзнателно, и несъзнателно ниво между човешките същества, когато са обвързани, в каквито и да било взаимоотношения помежду си.

Индивидуална Хюман дизайн сесия: Протича онлайн и е минимум час и половина, без конкретно ограничение във времето. Разглежда се персоналната карта и взаимодействието ѝ с картите на най-близките хора, колеги, приятели (до 3-4 карти). След приключване, се предоставя възможност за последваща безплатна консултация, ако има възникнали въпроси или коментари, върху обсъжданите теми, за да може да се достигне до разбиране на коректното проявление на енергията в индивидуалния дизайн. Ако се налага да се борите със собствената си идентичност, посока, недоволни сте от личния си или професионален живот или ви липсва усещане за себестойност, тук можете да се докоснете в дълбочина до рождения си хологенетичен дизайн и да отключите отговорите, предназначени конкретно за вас.

Хюман дизайн интерпретация на междуличностни взаимоотношения: Провежда се онлайн, с продължителност минимум два часа и половина, без ограничение във времето. Разглеждат се двете карти във взаимовръзка и ако се налага, може да се включат картите на други заинтересовани страни. Ако се лутате във връзката си с друг човек (партньор в живота или в професионален план, деца, близки, роднини, приятели, съседи и други), тук можете да погледнете във вашите рождени хологенетични дизайни и да открием заедно механиката, гледни точки, някои представи, и отговори, относно спецификата на връзката, както и възможните блокажи, и предизвикателства, пред които сте изправени в нея. Практическите насоки, които Хюман дизайн дава, пасват като ключ в ключалката си и носят лекота във взаимоотношенията.

Групова Хюман дизайн интерпретация – семейство, работен / спортен екип, приятелски кръг: Провежда се на живо и продължава минимум три-четири часа, в зависимост от броя на картите. Основно се фокусира върху ограниченията на груповата динамика, които възникват по различен начин и в различна степен за всеки член на групата. Акцентира се на силните страни и практически работещите формули, за да тече енергията без блокажи, и да няма сърдити, наранени, незачетени и недооценени.

Всички сесии могат да се проведат и на английски език.

IHDS Международно училище за Хюман Дизайн

Елеонора е сертифициран професионалист от Международното училище по Хюман дизайн (IHDS).
Цена за консултация с Нора: 250лв. Сесията се записва на аудио и важи за цял живот.

Елеонора Дервенска е Манифестор 1/4

Връзка с ментора