Статии

Home » Статии » Хюман Дизайн и перспективите за изучаването му

Хюман Дизайн и перспективите за изучаването муВсички понятия в системата Хюман дизайн са структурирани и подредени по нива. Всяко ниво предава определен пласт от логично свързани понятия и се фокусира върху раз
лични аспекти на човешката природа – енергетика, влияние, поведение…


Първата перспектива е познавателна – свързана със себепознанието и познанието за хората, и взаимодействията между тях.

Да научим неща, които ни показват как работи животът, за да разберем механизмите и да осъзнаем причинно-следствените връзки. Свещена яснота. Хюман Дизайн дава отговори по какво се различаваме и как тези различия се проявяват в личното влияние на един човек върху друг. Тази перспектива е свързана с това да научим езика на Системата, за да можем да разпознаваме характеристиките, различията, моделите и причините.

Втората перспектива е свързана с приложението на знанията от Хюман Дизайн.

Това е приложният аспект на Системата, който ни дава възможност да стигнем до изцяло нов начин на живот.
Когато знанията се превръщат в изцяло нов опит. Тази перспектива на Системата е свързана с това как да живеем в съгласие с индивидуалността, която ни е дадена по природа.

И така – можем да изучаваме Хюман Дизайн с две цели – познание и себепознание от една страна, и промяна на начина на живот – от друга.

За всяко понятие имаме специални ключови думи. Те формират език за описание на процеси и индивидуални характеристики в човешкия живот, които можем да наблюдаваме ежедневно. Ключовите думи могат да бъдат подредени във формули, които описват индивидуалността на човека, чиято Карта разглеждаме. Формулите следват определена естествена логика. Така както промените произтичат една от друга – естествено и хармонично в потока на Живота.

Когато човек реши да изучава Системата, от една страна той започва да изучава понятията, да учи езика на Хюман Дизайн, от друга – да търси как тези понятия са свързани с реалността, в която живее. Понятията са описани в книгите, ключовите думи са дадени в учебниците и могат да бъдат прочетени, научени и запаметени. Но реалността, както знаем, е различна от теорията. „Картата не е територия„, както казват изследователите на човешката природа. И на практика теорията не е достатъчна, за да я разберем на практика 🙂

Книгите сами по себе си не са достатъчни, за да разберем какво стои зад всяко едно понятие. Нужен е споделен опит, докато изградим живата картина. И това няма как да получим без Обучител и Общност от хора, които могат да споделят зад кое понятие, какво стои на практика. Тук вече говорим за примерите, историите и експериментите. Т.е. за свързване на елементите един с друг. Алхимията на познанието се случва като разберем връзката на понятията едно с друго, както и връзката между понятията и реалността, между Картата и Територията. Тогава знанието оживява.

Третата перспектива е свързана с професионалното развитие на хората, които искат да станат Хюман Дизайн обучители или анализатори.

И тук всичко е свързано с това, доколко човек е наистина роден да се занимава точно с това, доколко неговата реализация е свързана, с това да заеме някоя от тези професионални роли.

Хюман Дизайн е много детайлна и подробна система. Не е толкова сложна откъм взаимовръзки, колкото е изобилна откъм детайли и варианти на подредба на елементите. За да се изучат професионално тези пластове е необходимо продължително и системно пребиваване в обучителния процес.

Това не е система, която може да бъде изучена за два дни, след което да получите сертификат и да се занимавате с професионалното ѝ приложение, както е модерно да се прави с много техники в наше време. За да станете професионалист в работата с Хюман Дизайн са необходими минимум 3 години на професионално обучение, наработване на опит и наблюдения, за да може знанието да е живо, и практично, а не сухо и теоретично.

Професионалното обучение в Хюман Дизайн изисква сериозна инвестиция на време и финанси. А обучението за професионален Анализатор изисква поне 3 години, състои от минимум 7 семестъра с цена 1000+ долара всеки. Изисква и посветеност, както всяко професионално образование, което човек избира.

Като това е без началните нива, в които се изучават основите на Системата, трите разреза на човешката природа, които дават завършена представа за устройството на човешката същност.

Как се случва изучаването на Хюман Дизайн?

За ефективното изучаване на Системата създателят ѝ – Ра Уру Ху (Алан Краковер) е определил нива на задълбочаване в знанията. Създал е цялостна организация за провеждане на обученията и е обучил специалисти по цял свят. Подредил е Системата по логични нива, свързани със съдържанието и приложението. Сега като гледаме от перспективата на над 10 годишния ни опит със системата, виждаме, че това е най-правилният подход за въвеждане на хората в едно толкова детайлно познание.

Трите най-важни курса са:

  • „Рейв ABC“ – Вериги и Канали и Линии 
  • „Рейв Картография“ -Профили, Канали и Портали

От трите най-достъпен като цена и време е „Заживей Дизайна си!“ – курсът за лична трансформация с помощта на Хюман Дизайн.
Тези три курса са основата, с която трябва да разполагате преди да се захванете с професионалното развитие в Хюман Дизайн. Това е базовият набор от елементи за човешкия „конструктор“, с който се работи в нивата за професионалисти.

На първото ниво в „Заживей Дизайна Си!“ е разположена най-практичната и приложима част от цялата система, т.нар. повърхност.

Това са онези най-очевидни прояви на човешките различия, от които можем да се възползваме, без да се налага да задълбочаваме в следващите нива. Основните механизми на взаимното ни влияние един върху друг се изучават на това ниво.

Тук фокусът е върху ежедневната динамика на обмен между хората. На това ниво виждаме най-важното за силните и слабите ни страни, разбираме кой на кого, защо и как влияе. Как това се отразява на развитието и решенията ни. Какъв е естественият ред на взаимодействие между различните типове хора, за да се получава естествено развитие в отношенията.

В „Заживей Дизайна Си!“ фокусът е върху такива понятия като Отворени и Дефинирани Центрове, Типове, Дефиниции, Авторитети. Тук обсъждаме основите на Системата, които ще са ни необходими, за да задълбочим в следващите нива.

Малка част от понятията и въпросите, които обсъждаме на курса са:

Защо Центровете биват Дефинирани или Отворени?
Какви са различните прояви на отворения и дефинирания център в живота?
Кои са негативните склонности, свързани с всеки център?
Как можем да разпознаем негативните прояви и да се освободим от тях?
Каква е разликата между различните конфигурации и защо всеки човек е устроен различно и за различни задачи?

Какво представлява Обуславянето?
Какво е Вътрешен Авторитет и каква е разликата между различните Авторитети?
Каква е функцията и какъв е естественият ред за коректно взаимодействие между различните Типове?
И така 6 седмици, с живи уебинари, записи и постоянен чат в реално време за дискусии, въпроси и отговори, докато „сложната“ материя не започне да става ясна.

За щастие Системата е организирана така, че в първия курс „Заживей Дизайна Си!“ са събрани най-важните и ценни знания за човека и всеки участник след курса знае какво е роден да научи, от какво да се освободи и как да стигне до своята истинска реализация в живота. Това е практичен и инструментален курс – дава насоки какво точно да променим, както и инструменти, за да живеем по-качествено и пълноценно.

А ако сте родени да станете професионален Анализатор или Преподавател, няма как да го избегнете – всичко в живота ще ви води в тази посока. Ако имате дар слово, обичате да анализирате подробно живота на хората около вас, имате способността да предавате сложна материя по достъпен начин, значи имате потенциал да се развиете и в професионалната сфера на Хюман Дизайн.

Но ние ви препоръчваме да не бързате с изводите и първоначално да се запознаете с основите, да минете някой и друг курс. Едва след като видите Системата в действие, в приложния ѝ аспект, да се замисляте дали това е подходящ път за вас.

Статистиката показва, че повече от 90% от хората, решаващи да станат професионалисти в областта, не достигат до края на обучението си. Малцина са готови да посветят години от живота си, за да станат специалисти точно в тази област. Повечето успяват да намерят пътя си преди това и се оказва,  че това не е професионалният Хюман Дизайн.

И така. Системата може да ни е полезна, за да разберем живота и себе си, да намерим личния си път, да се освободим от всичко излишно и да го заместим с подходящото, но малцина са родени да станат професионалисти в тази област.

Затова в Humandesign.bg създадохме най-голямата и сплотена общност от експериментиращи Хюман Дизайнери, в която всеки може да споделя, да се учи от споделения опит на останалите, да задава въпроси и да участва в дискусии. И това се случва! Вече повече от 7 години Общността ни се разраства, споделеният опит се натрупва, а по-опитните участници понякога с един споделен пример или отговор от практиката решават проблем, който изглежда невъзможен за решаване.

Опитът прави нещата прости и ясни. За да може обемната теория да се превърне в практически знания, често имаме нужда просто от един пример, споделяне, илюстрация. Хюман Дизайн е живо знание за човека и няма по-голяма радост от това да има с кого да споделиш откритие или да прочетеш вдъхновяващите открития на другите, в труден момент.

Най-интересното в Хюман Дизайн не е в учебниците, нито пък на курсовете. Най-интересното започва тогава, когато вече можем да говорим на този език и сложния човешки живот да превеждаме в прости и очевидни формули. Когато скритото става явно, когато иззад всяко следствие прозира неговата реална причина. Когато можем да обсъждаме Истината, която се случва тук и сега. Когато имаме съмишленици и хора с опит, които могат да ни насочат с две -три изречения. Усилваща е точността, с която езикът на Хюман Дизайн ни показва истината за човешкия живот. И в нашата общност всеки може да се докосне до тази магия и да намери съмишленици, приятели и близки по дух търсачи на истината.

Добре дошли в Общността на Търсачите, където откритията никога не свършват, дискусиите разкриват тайните на живота и всеки човек е ценен с уникалността си. Идва времето на индивидуалната реализация, когато големите тромави системи се стоварват под тежестта си и всеки има шанс да открие своето предназначение в живота. Побързайте, Портите скоро се затварят! Ето как да минете през парадния вход, за да станете част от Общността.


Снимка на автора

За автора

Константин – един от най-добрите преподаватели по Хюман дизайн в света. Води лекции проникновено и превежда сложната материя на лесен и достъпен език. Невероятен талант и брилянтен ум, Константин разказва увлекателно, с много примери и истории от живота, така че Хюман дизайн да може да се приложи във всеки живот и във всяка ситуация.